Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 7-04-2020

Flertall for kontantstøtte til virksomheter med omsetningstap

Et flertall på Stortinget sluttet seg i dag til regjeringens forslag om en kompensasjonsordning for næringslivet.

Regjeringen har de siste ukene jobbet med å få på plass en ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for virksomheter som har fått nedgang i omsetningen på grunn av koronapandemien og smitteverntiltakene.

Hovedpunktene i kompensasjonsordningen ble presentert før helgen. I dag ble kontantstøtten behandlet av Stortinget, hvor et bredt flertallet sluttet seg til regjeringens forslag til lov.

Betydelig omsetningsfall
I korte trekk går ordningen ut på at bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene kan søke om å få dekket de faste uunngåelige kostnadene.

Ordningen gjelder for bedrifter som har opplevd en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent sammenlignet med året før. For mars er terskelverdien satt til 20 prosent.

Det vil også være aktuelt å bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for utregning av omsetningsfallet i mars, april og mai. Dette vil blant annet være aktuelt for virksomheter som har startet opp etter mars 2019, bedrifter som har hatt stor vekst det siste året eller hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019.

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Regjeringen vil i egen forskrift komme nærmere tilbake til hvordan omsetningsreduksjonen skal fastsettes og det vil fremgå tydelig i søknadsportalen.

80-90 prosent tilskudd
Tilskuddet vil maksimalt utgjøre 90 prosent av de uunngåelige, faste kostnadene for virksomheter som har blitt stengt ned ved statlig vedtak, og 80 prosent for andre virksomheter.

Ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai. Den økonomiske rammen er 20 milliarder kroner pr. måned – 50 milliarder kroner totalt.

Automatisk søknadsbehandling
Det er tidligere varslet at søknadsportalen vil åpne 17. april. Utbetaling vil skje automatisk dersom virksomheten oppfyller kriteriene. Hvis det oppdages store avvik i den informasjonen som er oppgitt vil søknaden gå til manuell behandling.

Få oversikt
MEF oppfordrer bedrifter som vurderer å søke om støtte om å nå skaffe seg god oversikt over reduksjonen i egen omsetning i mars og april sett opp mot aktuell sammenlignbar periode.

MEFs ekspertgruppe
For å kunne bistå medlemmene våre best mulig har vi opprettet en egen ekspertgruppe som kan kontaktes for å få råd om søknadsprosessen. Gruppen ledes av Paul Olaf Baraas, regionsjef i MEF. Mer informasjon om gruppen vil komme etter hvert.

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen.

Paul Olaf Baraas, regionsjef MEF Region vest

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer