Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 31-03-2020

Kort om ny krisepakke

Stortinget kom i dag til enighet om nye krisetiltak. Her finner du informasjon om de viktigste nyhetene for MEF-bedriftene.

Krisepakken er den tredje i rekken etter utbruddet av koronaviruset. Her er noen av tiltakene som ble vedtatt av Stortinget:

- 5 mrd. kroner mer til kommuner og fylkeskommuner.

- 1 mrd. kroner til vedlikeholdsprosjekter innenfor vei, jernbane, flom- og rassikring (600 mill. kroner til riksveier, 200 millioner til jernbane. I tillegg har Stortinget bedt om 150 mill. kroner til å bygge ut bredbånd).

- Reduserer satsen på lav moms fra 7 til 6 prosent til 31. desember 2020.

- Avskrivingssatsene for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv) økes fra 20 til 30 prosent.

- Kontantstøtte til bedriftene - 20 mrd. kroner pr. mnd. ut mai (pågår fortsatt forhandlinger med partene i arbeidslivet)

- 400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige.

Det er verdt å merke seg at det vil variere hvor raskt de ulike tiltakene blir iverksatt.


Innstillingen fra Stortingets finanskomité inneholder også flere såkalte romertallsvedtak som er av betydning for MEFs bransjer. Dette er vedtak som legger føringer for regjeringen. Blant annet:

(XIX) Stortinget ber regjeringen sørge for at offentlige anbud innen vei, jernbane og farled utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene, forutsatt at dette ikke medfører økte kostnader ved prosjektene, blant annet når det gjelder størrelse på kontraktene, og det må stilles krav til kunnskap om norske forhold, klima og topografi der dette er relevant for oppdraget, samt krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen.

(XXVIII) Stortinget ber om at regjeringen kommer tilbake med forslag til en krisepakke til vedlikehold og investeringsprosjekter for å bidra til aktivitet i bl.a. bygge- og anleggsbransjen.

(XXXIV) Stortinget ber regjeringen redusere til 1/3 på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom.

(XVI) Stortinget ber regjeringen legge frem forslag som sikrer flyt i opplæringsløpet for lærlinger og at nye lærekontrakter blir tegnet, senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2020.

(XV) Stortinget ber regjeringen se på muligheten av raskt å foreslå nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilby kurs av kortere varighet.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer