Røper nøkkelen til suksess

12.06.2012
Boknytt Ulf Ramberg Carlsson.jpg

Mindre enn to år etter at Ulf Ramberg Carlsson utga sine egne memoarer fra et langt og opplevelsesrikt liv i ulike roller innen norsk næringsliv, er han på banen igjen med et nytt gigantverk.

Denne gangen forteller han om gründerens og lederens rolle i den kollektive innsatsen som ligger bak dagens sterke posisjon for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Boka har da også fått tittelen ”Gründeren, lederen og kollektivets betydning for anleggsbransjen i Norge” og ble lansert under en høytidlig markering på Britannia hotell i Trondheim nylig. 12 ledere og bidragsytere var også til stede med ektefeller fra i alt 15 inviterte MEF-bedrifter som har støttet opp både til stoffet og finansieringen.
- Det er snakk om dagens ledere av 15 viktige og sentrale MEF-bedrifter med sterke gründere og solid lederskap gjennom mange år, forklarer Ulf Ramberg Carlsson.
- Denne boka handler egentlig om historien til Maskinentreprenørenes Forbund fra 1948 og fram til århundreskiftet, som i mine øyne er MEFs store utviklingsperiode. I jubileumsboka ”MEF 1948-1988” skriver redaktør Jon Feiring at stagneringen av MEF de første 20 årene fram til 1968 skyldes mangelen på en sterk leder med sterk og god påvirkning av forbundet. Det var om å gjøre å utnytte alle de gode mulighetene som lå i dagen, og som kunne gi store åpninger for positiv utvikling i anleggsbransjen, sier han.

Selvopplevd
Men dette ble aldri gjort i MEF i disse årene, ifølge forfatteren.
- Den historien jeg formidler i boka er basert på selvopplevde ting og hendelser, og handlingen er tilnærmet de riktige hendelsene slik de er mulig å beskrive dem i ettertid, opplyser Ramberg Carlsson i forordet.
Selv ble han formann i MEF avdeling Trøndelag i 1968, medlem av MEFs hovedstyre i 1972 og var hovedstyreformann fra 1976-1988.
Utgangspunktet for 82-åringens første bok, ”Veien til kongens gull” for snart to år siden, var hans egne opplevelser samlet som en beretning om ulike oppgaver og erfaringer gjennom et langt arbeidsliv i en rekke store bygge- og anleggsprosjekter han enten har hatt delansvar for eller ledet fra starten av. Og som leder av sin egen etablerte bygge- og anleggsbedrift. Han har også vært medlem i en rekke offentlige og regjeringsoppnevnte råd og utvalg, og fungert som legdommer i anleggsrelaterte tvistespørsmål ved domstolen.
Den nye boka tar altså for seg et mer utadrettet perspektiv sett fra hans egne sentrale posisjoner i MEF.

Bedriftshistorie
Det er med andre ord tilblivelsen av og utviklingen i MEF forfatteren vier nesten all oppmerksomhet denne gangen.
- I bokas første halvdel, ja. Sammen med historien til 15 store og viktige MEF-bedrifter landet over fra de ble etablert like etter krigen. To av dem har dessverre hatt en uheldig skjebne, noe som jeg også kommer inn på i denne boka. Til tross for dette vil jeg med boka mi vise hvordan den dyktige gründeren og godt lederskap har skapt gode resultater. Boka tar også for seg de første faremomentene for bedrifter som står overfor generasjonsskifte in ledelsen, sier Ramberg Carlsson. 
Mer spesifikt handler bokas første del om hvordan Forfatteren mener en gründer og leder kan samarbeide med en gruppe mennesker i et kollektiv bestående av gode medarbeidere.
- En slik gruppering er i stand til å flytte fjell, bokstavelig talt, og uante resultater kan oppnås. Siste del viser eksempler fra anleggsbransjen og transportbransjen som er godt tilpasset teoriene jeg legger fram i bokas første del.


Dette er et utdrag av en artikkel som du kan lese i sin helhet i siste nr. av Anleggsmaskinen.


Tekst: Svein Erik Madssveen
Foto: Tomas Munkvoll/Svein Erik Madssveen

Bildet: Alle har bidratt. I midten: Ulf Ramberg Carlsson flankert av rådgiver Per Persen (t. v.) og Johs. Dobloug, Maskinanlegg AS (t. h.). Omkranset av fra venstre: Arnstein Repstad (Repstad Anlegg AS), Jan Inge Gjermundshaug (Gjermundshaug Anlegg AS), Kjetil Stendahl (Fundamentering AS), Per Nielsen (BN Entreprenør AS), Kjell Arne Aurstad (K. A. Aurstad AS), Magne Nærum (Magne Nærum AS), Erling Busengdal (Busengdal Transport AS), Steinar Søbstad (Søbstad AS), Jon Petter Hernes (Arne Hernes AS) og Martin Grimsrud (Leif Grimsrud AS).
 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte