Handikap ingen hindring

08.05.2012
Lærling Alexander Letrud-1.jpg

Åtte år gammel ble Alexander Letrud (19) fra Øyer i Oppland rammet av hjerneslag. Han kjempet seg etter hvert ut av rullestolen og tilbake mot et normalt liv med skolegang, fagutdanning og maskinføreryrket som førstevalg. Med god hjelp fra flere støttespillere er han nå godt i gang med siste etappe mot maskinførerbeviset.

Bare stå på-viljen er stor nok og engasjementet på topp, er velferdssamfunnet innrettet slik at det faktisk er mulig å nå målene man setter seg, uansett hvor dårlig utgangspunktet er.
Slik lyder i alle fall en storfornøyd Alexander Letruds egen oppfatning av veien mot det han håper skal bli en fast arbeidsplass i gravemaskinhytta en dag.
Men for at intensjonene med de offentlige velferdsordningene skal lykkes, er systemet helt avhengig av at også private bedrifter og institusjoner stiller opp som medspillere.
- Jeg har selvsagt også hatt god støtte og hjelp fra både foreldrene mine og skolesystemet. Men jeg ville ikke klart å opprettholde troen på å kunne bli maskinfører uten bistand fra Opplæringskontoret for Anleggs- og bergfagene (OKAB) og særdeles velvillige Hafjell Maskin AS som har tatt seg ekstrabryderiet ved å ha meg som lærling enda de har mer enn nok annet å drive med enn å følge opp meg, sier Alexander Letrud.

Ombygd gravemaskin
Hjerneslaget for 11 år siden lammet Alexanders høyre side av kroppen, inkludert høyre arm og ben. Åtte-åringen endte i rullestol, og bare iherdig trening sikret ham til slutt uavhengighet fra den. Men førligheten i armen er langt fra tilbake, og benet fortsatt veldig svakt. Bruksverdien til praktisk arbeid er så å si null.
- Jeg ikke i stand til å betjene alle spakene, pedalene og knottene i en gravemaskin, men Hafjell Maskin har sørget for en 8-tonns Volvo-graver med ombygninger og tilpasninger i førerhytta slik at jeg likevel kan fullføre læretida mi her og få maskinførerbeviset, sier Alexander Letrud.
For gravemaskinfører skal han bli – og det er helt sikkert!
- Det bestemte jeg meg for allerede da jeg gikk på ungdomsskolen. Og nå ser jeg snart enden på den lange veien mot målet, gliser 19-åringen.

Lærling Alexander Letrud-2.jpg (Bredde 460)
Edvard Rustad og Alexander Letrud er enige om at valget av Hafjell Maskin AS som lærebedrift var midt i blinken.

Entusiasme
Allerede som elev både ved ungdomsskolen i Øyer og senere på Vg1 ved Vargstad videregående skole i Lillehammer, fikk Alexander Letnes innpass hos Hafjell Maskin  gjennom utplasseringsordninger.
- Han fikk ikke gjort særlig til å begynne med, men unggutten kom etter hvert flere ganger i uka og var veldig engasjert i gravemaskinene, var med ut på jobber og fikk vel prøve seg litt også under strengt oppsyn av våre folk. Og Alexander la for dagen en innsatsvilje og engasjement som var helt oppsiktsvekkende. Vi skjønte raskt at her hadde vi å gjøre med en sann entusiast, sier daglig leder Stig Plukkerud i Hafjell Maskin.

Knapt med kapasitet
Etter ungdomsskolen søkte Alexander, kom inn og fullførte som anført Vg1 ved Vargstad vgs i Lillehammer og etterpå Vg2 ved anleggsteknisk avdeling på Solør videregående skole (Solør vgs) i Våler. Å søke om etterfølgende lærlingplass hos nettopp Hafjell Maskin var på grunn av forhistorien svært nærliggende, men slett ingen A4-prosedyre å få til.
- En stor hindring var Alexanders fysiske begrensninger i forhold til obligatorisk maskinkjøring og annen fysisk arbeidsinnsats utenfor maskinen som legges til grunn for å ta fagbrev i maskinførerfaget. Noe annet var om Hafjell Maskin i det hele tatt i svært travle tider hadde kapasitet nok i ledelsen til å følge opp unggutten gjennom lærlingperioden og sørge for at vilkårene i læreplanen kunne oppfylles, sier opplæringskonsulent Edvard Rustad i OKAB Hedmark og Oppland. Rustad kom inn i bildet da Alexander trengte lærlingplass.

Tilskudd fra ”alle”
Opplæringskonsulenten tok til slutt på seg hele prosedyren som måtte til på vegne av Alexander, og satte i gang en tett prosess sammen med Stig Plukkerud i Hafjell Maskin, NAV lokalt, Hjelpemiddelsentralen, Utdanningsdirektoratet og Oppland fylkeskommune. Intet skulle være uprøvd for å gi Alexander Letrud muligheten til å få oppfylt den største yrkesdrømmen hans.
- Vi fikk tilslag på søknadene om de ekstra tilskuddene som trengtes for å etablere lærlingplass for Alexander med tanke på alle tilleggskostnadene som Hafjell Maskin ville få, inkludert ekstra utgifter for en spesialbygget gravemaskin tilpasset Alexanders behov, sier Rustad.

Leie framfor eie
Opprinnelig var det snakk om å kjøpe inn og bygge om en standardmaskin.
- Vi fikk i stedet til en leieordning inkludert service og vedlikehold med Solør vgs for en ferdig ombygd maskin som skolen hadde på stallen fra før, sier Stig Plukkerud.
Ekstratilskuddene satte også Hafjell Maskin i stand til å tilrettelegge løpet for opplæringen etter Alexanders behov, ifølge fadder, faglig leder og oppfølger Stian Skyttermoen.
- En lærlingavtale bygger i utgangspunket på halvparten opplæring og halvparten verdiskapning, men den spesielle oppfølgingen av Alexander krever naturlig nok en god del mer på opplæringssiden enn det gir av verdiskapning. Men slik det er lagt opp nå har alle parter med litt ekstra innsats utbytte av ordningen, og vi er glade for å kunne gjøre vårt til fordel for Alexander, sier Stian Skyttermoen.

Begrenset fagfelt
Da Anleggsmaskinen besøker Alexander Letrud på jobb på Hafjelltoppen er han i full sving med vedlikehold av et vårbløtt veinett slik at hytteeierne kan kjøre bil helt fram i påsken også.
- Ombyggingen av Volvo-graveren omfatter en ekstra pedal for venstre fot som styrer bomløftet. Kontroll av tiltrotator og maskinsving er flyttet fra høyre til venstre joystikke, forklarer han, svært fornøyd med at målet om å bli gravemaskinfører snart vil bli nådd.
Fordi Alexander Letrud ikke kan fullføre obligatoriske arbeider som rørhåndtering, grøftejobber, utstikking og andre utenommaskinelle oppgaver kan han ikke oppnå formell status som fagutdannet maskinfører etter lærlingperioden.
- Alexander har derfor status som lærekandidat over to år, og om få måneder er det første av dem i havn. Det er umulig for ham å avlegge fagprøve fordi enkelte vilkår ikke kan oppfylles. Men maskinførerbevis vil han få, og det er godt nok til jobben han skal gjøre etter endt utdanning: Å kjøre gravemaskin. Og det er noe han virkelig kan allerede, fastslår Edvard Rustad og Stian Skyttermoen.

Tekst og foto: Svein Erik Madsveen

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring