Her kommer Norges største flytende sjøbad

04.08.2014
Sørenga sjøbad

Ytterst på Sørengautstikkeren, der boligene med Oslos kanskje beste beliggenhet er under oppføring, klargjøres det nå for en omfattende park både på land og ute i sjøen.

Det er et helt nytt rekreasjonsområde som er under utvikling midt i hjertet av hovedstaden. Prosjektet har fått det betegnende navnet «park i sjø» av byggherren Bjørvika Infrastruktur. Ytterst på utstikkeren blir det en tradisjonell grønn park, med sitteplasser mot sjøen og utsikt mot operaen. I tillegg blir det opparbeidet en kunstig sandstrand. Utenfor dette, som en forlengelse av parken på land, skal en enorm flytende konstruksjon – selve sjøbadet – kobles til utstikkeren. Sjøbadet blir nesten 200 meter langt og vil bl.a. inneholde et 50 meter langt åpent svømmebasseng med åtte baner og et 200 kvadratmeter stort basseng med universell utforming integrert i flyteren.

Stor utvikling
– Det er svært spennende å få være med å bygge ut noe som dette, som er med på å endre byen for alltid, sier anleggsleder Benjamin Ashton i AF-gruppen, som er totalentreprenør for prosjektet. Ashton kom til Oslo fra Australia for seks år siden og har vært vitne til en stor utvikling siden den gang.
– Anlegget kommer til å bli kjempeflott når det står ferdig neste sommer, og jeg kommer helt sikkert til å benytte det selv også. Jeg får en mye mer «metropolitan feeling» i Oslo nå enn jeg gjorde da jeg flyttet hit, og dette prosjektet vil nok bidra til å forsterke det inntrykket, sier han.

Anleggsleder Benjamin Ashton i AF-gruppen er sikker på at han kommer til å benytte det nye anlegget når det står ferdig.


Fra tungindustri til sandstrand
Når Anleggsmaskinen er på besøk, står en gravemaskin (CAT 330D) ytterst på en smal stripe pukk et stykke ute i vannet. Foran graveren, like over vannskorpa, ligger kraftige betongbjelker på rekke og rad oppå stålrørpæler som går ned til fjellet under havbunnen. Bjelkene stikker vinkelrett ut fra enden av utstikkeren og peker utover fjorden. 
– Betongbjelkene er prefabrikkerte og monteres på pælene i sjøen, som står igjen fra det gamle kaianlegget her ute. Vi har revet deler av den gamle kaia, kappet pælene ned til ønsket høyde over vannet, og monterer nå disse betongbjelkene til dem. Pælene var tidligere belastet med tungindustri, men nå skal de starte et nytt liv og ta belastningen fra et parkområde i stedet, sier Ashton.
– Over betongbjelkene skal det støpes et dekke, og oppå det igjen etableres en gresslette. Ved siden av den skal det opparbeides en sandstrand.

Slepes sjøveien fra Fredrikstad
Utenfor dette nye parkområdet på land, med gresslette og sandstrand, skal det altså etableres et omfattende sjøbad. Dette prefabrikkeres for tiden i en tørrdokk i Fredrikstad, og skal slepes inn Oslofjorden i tre deler i løpet av sommeren eller tidlig i høst. Nesten 6000 kubikkmeter med XPS isopor støpes inn i betongen og skal sørge for at hele konstruksjonen flyter.
– Den flytende betongbryggen, som skal dekke hele den sørlige enden av utstikkeren, blir 200 meter bred og 40 meter lang. Den får treverk på toppen og vil bli møblert med benker. Det vil nok bli et svært attraktivt sted å oppholde seg for publikum, spesielt på sommeren selvfølgelig, sier Ashton.
– Det skal for øvrig bygges et landkar på hvert hjørne av den sørlige enden av utstikkeren, hvor den flytende betongkaia skal forankres.

Skipsstøtvoll
For å sikre hele Sørengautstikkeren mot eventuelle kollisjoner fra båter og skip, er det opparbeidet en omfattende skipsstøtvoll av stein. I tillegg til å hindre skjebnesvangre ulykker er det nettopp vollen som gjør det mulig å lage en sandstrand ytterst på utstikkeren.
– Skipsstøtvollen ble påbegynt for tre år siden, og ca. 150.000 tonn steinmasser har gått med til å lage den. Vi hadde for øvrig også jobben med å etablere hele havnepromenaden på vestsiden av Sørengautstikkeren fra 2011 til 2012, opplyser Ashton.
– Nettopp det at så mye foregår på én gang her på denne relativt smale og trange utstikkeren har vært litt utfordrende. Kombinasjonen av fylling i sjøen, kunstig strand, flytende sjøbad og flere pågående boligprosjekter, betyr en krevende prosess med tanke på planlegging, logistikk og fremdrift. Men vi er «on track», avslutter Ashton.


Tekst og foto: Runar F. Daler

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte