Nytt hovedstyre i MEF

16.06.2014
MEF hovedstyre 2014

Arnstein Repstad gjenvalgt som leder og Kjell Arne Aurstad (region Midt) gjenvalgt som nestleder i MEFs hovedstyre.

På MEFs landsmøte, som ble avviklet i Sandefjord 13.-15. juni, ble det valgt nytt hovedstyre for en toårsperiode.

Bildet viser hele det nye hovedstyret i MEF. Fra venstre: Nestleder Kjell Arne Aurstad (K. A. Aurstad AS – Region Midt), Trond Hulleberg (Hulleberg & Bø AS - Region Øst), Martin Kronheim (Fyllingen Maskin AS - Region Vest), leder Arnstein Repstad (Repstad Anlegg AS – Region Sørvest), Asbjørn Sandås (Sandås Anlegg AS- Region Sørvest), Svein Werner Sundquist (Oscar Sundquist AS - Region Nord), Carl Christian Fon (Carl C. Fon AS - Region Sørøst) og Olav Tenden (Olav Tenden Transport AS - Seksjon Ressurs og miljø). (Foto: Atle Møller).

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte