Satser på gjenvinning av forurensede masser

09.07.2013
Rimol Miljøpark

Rimol Miljøpark i Trondheim satser på rensing av forurensede masser, både mekanisk og kjemisk.

– Her forsker vi fram ny teknologi for å gjenvinne masser, slik at minst mulig havner på deponi, sier prosjektleder Magnus Stedenfeldt. Rimol Miljøpark har en stor hall som renser masser kjemisk. Snart tar de i bruk de en rensemaskin som er 50 meter bred og 50 meter lang.  Maskinen tilføres forurensede masser, før disse massene blandes med vann og spyles under høyt trykk. Denne blandingen med masse og vann skilles mekanisk til leire, grus, stein og andre rene masser.

– «Youghurten» av de fineste partiklene som blir igjen etter mekanisk rensing i maskinen, blir kjemisk behandlet i vår rensehall på Rimol Miljøpark, sier Stedenfeldt som arbeider i AF Decom som er en avdeling under AF Gruppen. AF gruppen og firmaet AS Anleggsmaskiner samarbeider om Rimol Miljøpark.
I den nye maskinen anslår de at mellom 10 og 20 prosent blir farlig avfall som havner i filterpressa til kjemisk behandling.

– Vårt mål er at alt blir rent til slutt. Vi ønsker å utvikle teknologi for å få til dette, sier Magnus Stedenfeldt. Allerede nå kan de ufarliggjøre olje ved å tilsette kjemikalier.
Rimol Miljøpark satser med andre ord på fullskala rensing av all masse som kommer inn.

Denne miljøparken, som ligger på sørsiden av Trondheim, ble åpnet i 2012.

I Anleggsmaskinen til høsten kan du lese mer om renseanlegget og hvilke typer masser det kan rense.

Tekst og foto: Harald Vingelsgaard

Hovedbildet: Gjenvinning av forurensede masser er fremtidsrettet. Fra venstre i Rimol Miljøpark: prosjektleder Magnus Stedenfeldt, driftssjef Sturla Sørhøy og assisterende avdelingsdirektør Arve Vassbotn i AF Decom.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte