Visste du at....

MEF-bedriftene håndterer 30 prosent av Norges årlige avfallsmengde...

Sentrale aktiviteter

25.10.2017 Åpent medlemsmøte om ny E6 på Rudshøgda
31.10.2017 Regionrådsmøte Region Øst
01.11.2017 Styremøte Oslo/Akershus
03.11.2017 Skogavdelingens temadager
07.11.2017 HMS-konferansen 2017
Se alle aktiviteter

Logg inn for å se flere aktiviteter for medlemmer

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen