Hans Vetle Sjørholt

Navn: Hans Vetle Sjørholt
Mobil: 901 47 744
E-post: vetle@boring.no
Medlemsbedrift: Sør-Norsk Boring AS
Rolle i bedrift: Daglig leder
Rolle i hovedstyre: Styremedlem