Håvard Almås

Håvard Almås
Navn: Håvard Almås
Mobil: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no
Internrolle: Kommunikasjonssjef
Organisasjonsenhet: Kommunikasjonsavdelingen