Svein Nydal

Navn: Svein Nydal
E-post: svein@nydals.no
Medlemsbedrift: Nydals Maskinstasjon AS
Rolle i bedrift: Daglig leder;KS-ansvarlig
Rolle i avdelingsstyre: Troms Styremedlem