Per-Ola Nilssen

Navn: Per-Ola Nilssen
E-post: per@herbjorn-nilssen.no
Medlemsbedrift: Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS
Rolle i bedrift: KS-ansvarlig
Rolle i avdelingsstyre: Troms Nestleder