Berit Sivertsen

Navn: Berit Sivertsen
Interntlf: 75 50 79 90
E-post: berit@alstadmaskin.no
Medlemsbedrift: Alstad Maskin AS
Rolle i bedrift: Daglig leder;KS-ansvarlig
Internrolle: Daglig leder
Rolle i hovedstyre: Nestleder