Kenneth Kristiansen

Navn: Kenneth Kristiansen
Mobil: 480 01 889
E-post: kenneth@stig-kristiansen.no
Medlemsbedrift: Stig Kristiansen AS
Rolle i avdelingsstyre: Troms Vararepresentant