Carl Christian Fon

Navn: Carl Christian Fon
Mobil: 958 93 000
E-post: carl@fon.no
Medlemsbedrift: Fon Anlegg AS
Rolle i bedrift: Daglig leder
Internrolle: Daglig leder
Rolle i hovedstyre: Styremedlem