Om MEF

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2100 små, mellomstore og store bedrifter.

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 80 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over 30.000 arbeidstakere.

MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet).

MEFs personvernerklæring 

Kontaktinformasjon

Hovedkontor
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)
Telefon: 22 40 29 00

Kriseberedskap for våre medlemmer

Medlemmer i MEF skal kunne få hjelp ved en eventuell ulykke til å håndtere første kritiske fase. Regionskontoret v/regionsjefen er førstelinje.

MEFs krisetelefon: 948 20 948

MEFs kriseteam på kontoret i Oslo: 
Advokat Thomas Kollerød 
Kommunikasjonssjef Håvard Almås 
Adm.direktør Julie Brodtkorb 

Publikasjoner, brosjyrer og presentasjoner

Administrasjon og organisasjon

MEF_Organisasjonsoversikt.png

For informasjon om organisasjonen, ansatte, regioner og avdelinger.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte