< Tilbake

Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs

Velkommen til kurs i regi av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF)

 

Bergsprengningsleder – Oppfriskningskurs

 

Ref. § 11.4 i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Bergsprengningsledersertifikatet er gyldig i inntil 5 fra dato for utstedelse. For å få fornyet sertifikatet må søker i flg. veiledningen til denne forskriften må søker:

Gjennomføre et oppfriskningskurs administrert av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF), og ha bestått en tilhørende prøve, samt kunne legge frem en tilfredsstillende politiattest.

Kurset gjennomgår bl.a.:

  • Erfaringer og risikoområder
  • Oppdatering på lover og forskrifter
  • Produktoppdateringer
  • Ny rystelsesstand
  • Sporing og security
  • Risikovurdering
  • HMS/KS i en sprengningsbedrift

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

NB! Kursmateriell får du tilgang til via vår nettplattform "Moodle", og du kan selv velge om du vil skrive kursmateriellet ut - eller ta med deg PC/nettbrett og følge undervisningen via nett.

Viktig informasjon mht. fornyelse av sertifikater:

For å være sikker på å få fornyet sertifikatet før utløpsdato, må komplett søknad (kurs, prøve og politiattest) være mottatt av DSB senest 4 uker før utløpsdato.

  • Dersom kurs og eksamen er bestått i løpet av 12 måneder før sertifikatet utløper (eks 11 måneder før), blir nytt sertifikat utstedt for 5 år fra utløpsdato på forrige sertifikat.
  • Dersom kurs og eksamen blir bestått før 12 måneder (eks 13 måneder) før sertifikatet utløper blir det utstedt nytt sertifikat for 5 år fra dato som oppfriskningsprøven ble bestått.

Kurset varer i 2 dager, fra 08:30 - 17:15 dag 1 og fra 08:30 - 16:00 dag 2, og første dagen er felles med bergsprenger.

Kurspris Bergsprenger = 5000 / Kurspris Bergsprengningsleder = 8000 / Begge samtidig = 8000

Skal du også fornye ditt bergsprengersertifikat melder du deg kun på til dette kurset, og "krysser" av ja på spørsmål om du samtidig skal fornye ditt bergsprengersertifikat.

Dette kurset avholdes:
Dato StigendeSynkende Kursinformasjon StigendeSynkende Sted StigendeSynkende Påmelding
16.08.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Bergen Venteliste
21.08.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Langesund Påmelding
30.08.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Skjetten Påmelding
05.09.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Kongsberg Påmelding
11.09.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Førde Påmelding
13.09.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Stavanger Påmelding
19.09.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Molde Påmelding
26.09.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Tromsø Påmelding
03.10.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Kristiansand Påmelding
10.10.2017 Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs Sandefjord Påmelding
1-10 av 21 | Neste 10 Siste 1

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen