Opplæringsbedrifter

Fjell_og_bergverksfaget.jpg

Her finner dere en oversikt over alle våre medlemsbedrifter i hele landet. Dere kan sortere på regioner, fylker og kommuner og se hvilke bedrifter som er medlem hos oss i ditt område.

Klikk på bedriftsnavnet for å lese mer om bedriften.

Opplæringskontoret har ansvar for å søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter (lærebedrift), skrive lærekontrakter, utarbeide intern plan for opplæringen i bedrift, dokumentasjonssystem for lærlingene, rapportering om opplæringen til fylke, bistå bedriftene i oppfølgning og vurdering av lærlingene, gjennomføring av kurs og innmelding til ev. manglende teoriundervisning og melde lærlingen opp til fagprøve.

Utover å følge opp våres lærebedrifter og lærlinger driver vi også en utstrakt informasjonsvirksomhet mot skoleverket, for å rekruttere ungdom til bransjen. Kontoret formidler elever fra videregående skole til læreplasser i medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret påtar seg de administrative oppgavene i forbindelse med fagopplæring, men ikke den praktiske opplæringen som er medlemsbedriftens ansvar. Lærlingen er arbeidstaker i den bedriften de har tegnet arbeidsavtale med, og er plassert i, med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler.

Dersom det er flere spørsmål om det å bli opplæringsbedrift, ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor eller send e-post til okab@mef.no

Les mer
Søk     Navn      Bedriftsnavn  Fritekst
Fylke  Kommune  Bransje    


Bedriftsnavn

Har lærlinger

Ledig lærlingplass

Fylke

Bransje

Fag

Gbs Entreprenør AS Hordaland Maskinentreprenører