Opplæringsbedrifter

Fjell_og_bergverksfaget.jpg

Her finner dere en oversikt over alle våre medlemsbedrifter i hele landet. Dere kan sortere på regioner, fylker og kommuner og se hvilke bedrifter som er medlem hos oss i ditt område.

Klikk på bedriftsnavnet for å lese mer om bedriften.

Opplæringskontoret har ansvar for å søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter (lærebedrift), skrive lærekontrakter, utarbeide intern plan for opplæringen i bedrift, dokumentasjonssystem for lærlingene, rapportering om opplæringen til fylke, bistå bedriftene i oppfølgning og vurdering av lærlingene, gjennomføring av kurs og innmelding til ev. manglende teoriundervisning og melde lærlingen opp til fagprøve.

Utover å følge opp våres lærebedrifter og lærlinger driver vi også en utstrakt informasjonsvirksomhet mot skoleverket, for å rekruttere ungdom til bransjen. Kontoret formidler elever fra videregående skole til læreplasser i medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret påtar seg de administrative oppgavene i forbindelse med fagopplæring, men ikke den praktiske opplæringen som er medlemsbedriftens ansvar. Lærlingen er arbeidstaker i den bedriften de har tegnet arbeidsavtale med, og er plassert i, med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler.

Dersom det er flere spørsmål om det å bli opplæringsbedrift, ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor eller send e-post til okab@mef.no

Les mer
Søk     Navn      Bedriftsnavn  Fritekst
Fylke  Kommune  Bransje    


Bedriftsnavn

Har lærlinger

Ledig lærlingplass

Fylke

Bransje

Fag

Magnus Nordmark Maskin Rogaland Maskinentreprenører
Nedrebø Maskin AS Rogaland Maskinentreprenører
Nils Reime Maskin AS 3 Rogaland Maskinentreprenører
Bergene Maskin Rogaland Maskinentreprenører
Oma Maskin Rogaland Maskinentreprenører
Fotland Maskin Rogaland Maskinentreprenører
Nils Oma Maskin AS Rogaland Maskinentreprenører
Serigstad Maskin AS Rogaland Maskinentreprenører Anleggsmaskinførerfaget
Arnt Serigstad Maskin AS Nei Rogaland Maskinentreprenører