Arbeidstilsynet snur: Likevel ikke krav om sakkyndig kontroll av skogsmaskiner

16.06.2011
RD110616-skogsmaskin.jpg

Arbeidstilsynet har besluttet å trekke tilbake sitt krav om sakkyndig kontroll av skogsmaskiner. Inntil videre vil skogsmaskiner være underlagt krav til periodisk kontroll slik ordningen har vært praktisert tidligere.

I høst foretok Arbeidstilsynet en ny fortolkning av bruksforskriften § 53 og bestemte at skogsmaskiner skulle være underlagt sakkyndig kontroll. Den nye tolkningen var en endring av den tidligere etablerte forståelsen av forskriften om krav til periodisk kontroll.

MEF har sammen med skogbransjen hele tiden argumentert mot Arbeidstilsynets fortolkning. Videre har MEF kritisert tilsynet for ikke å ha involvert bransjen i tilstrekkelig grad før Arbeidstilsynets beslutning om å innføre periodisk kontroll.

Etter en lengre dialog med Arbeidstilsynet har nå tilsynet besluttet å trekke tilbake sin tidligere avgjørelse om sakkyndig kontroll. I brev av 10. juni 2011 legger tilsynet til grunn at skogsmaskiner inntil videre skal være underlagt krav til periodisk kontroll etter bruksforskriften § 14, slik ordningen tidligere har vært praktisert. Dette innebærer at det pr i dag ikke stilles krav til sakkyndig kontroll på hogstmaskiner og lassebærere. Arbeidstilsynet uttaler videre at de vil vurdere spørsmålet på nytt ved en eventuell fremtidig revidering av bruksforskriften og at det vil skje i forskriftsform og i samarbeid med partene.

Les brevet fra Arbeidstilsynet i linken nedenfor.


Kontaktpersoner i MEF:
Einar Østhassel (mob: 908 66 302) og Finn N. Bangsund (mob: 913 12 229).

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte