Opp av bølgedalen?

09.06.2011
RD110608_Sarpsborg

Kapasitetstallene blant medlemsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som ble lagt fram 9. juni 2011, er nå raskt på vei mot 2007-nivået. Det er jevnt over gode tider i anleggsmarkedet både i nord og i sør.

Mot slutten av 2010 så bildet ganske mørkt ut for vegbyggingsaktiviteten, og det var mye ledig kapasitet.
- Situasjonen er nå snudd, og kapasitetstallene er på vei mot nivåene i 2007, før finanskrisen, fastslår .
Tallene viser at ledig kapasitet til å bygge veg har sunket fra høyere nivåer i 2009 og 2010 til betydelig lavere nivåer våren 2011.
- Tallene for ledig kapasitet én måned fram i tid er på linje med det de var våren 2008, mens tremånederstallene ligger høyere enn både 2007 og 2008, men lavere enn 2009 og 2010, sier Gunnes.

Lavere kapasitet
Målt etter bedriftenes størrelse er kapasiteten nå betydelig lavere enn det MEF-bedriftene erfarte gjennom vintermånedene. Og sett i forhold til våren 2010 er tallene betraktelig lavere.
I bedrifter med inntil 50 ansatte oppgis nå ledig kapasitet til bare vel 12 prosent én måned fram i tid, og kun 3 prosent ledig kapasitet for bedrifter over 50 ansatte.
- Sett i et tremåneders perspektiv er tilsvarende ledig kapasitet henholdsvis 26 prosent og 17 prosent for bedrifter med færre enn 50 og flere enn 50 ansatte. (Se figuren under).
RD110608-Kapasitetsgraf (Bredde 460)

Styrker maskinparken
Tendensen til nedbygging av maskinparken blant entreprenørene, som startet høsten 2008 med varighet til høsten 2010, er snudd om og er tilbake på sporet av 2007-nivået.
- Bedriftene skaffer seg flere maskiner igjen. Etterspørselen etter folk og maskiner utvikler seg vanligvis i samme retning, og nå peker pilene oppover for begge grupper, sier Stein Gunnes.
I første kvartal 2011 ble det utfakturert 423 anleggsmaskiner i Norge, tilsvarende en økning på vel 18 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Samlet maskinsalg i 2011 endte på 2.286 enheter.

Bedring på anbudssiden
Medlemsbedriftene i MEF rapporterer også om bedre tider via flere anbud fra Statens vegvesen og bedre periodisering enn tidligere. Antallet registrerte anbud på landsbasis i første kvartal, funksjonskontrakter unntatt, er økt fra 39 i 2010 til 93 i 2011, altså en formidabel økning.
- I mai 2007 var konsentrasjonen av anbud stor. Siden da har utbudet vært mye jevnere, og jevnheten har holdt seg selv om antallet anbud primo april i år er høyere enn det har vært de to seneste årene.
Analysematerialet viser at økte veibevilgninger nå begynner å vise seg. Gjennomsnittlig antall tilbud per anbudskonkurranse ligger fortsatt høyere enn det gjorde hele perioden fra juni 2007 til august 2008.
RD110609-Frokostmøte_Grand (Bredde 400)
Mer jobb i bakhånd
Også ordrereserven har bedret seg for MEF-bedriftene siden i fjor høst, og 60-80 prosent av de spurte melder om god eller meget god ordretilgang. 30 prosent sier ordretilgangen er dårlig eller meget dårlig. Samlet sett viser situasjonen i dagens anleggsmarked at faren for permitteringer er lavere enn på lenge. Når det gjelder rekruttering og ansettelser er bildet vesentlig lysere enn det har vært på en god stund, går det fram av MEF kapasitetsanalyse.
- Mellom 4 og 10 prosent av bedriftene vurderer å iverksette permitteringer i nær framtid, mens mange flere vurderer å ansette flere. Dette gjelder særlig de store bedriftene, sier Stein Gunnes.


Se vedlegget under, for mer informasjon.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte