Utleiegigant ser mot Norden

07.06.2011
RD110607-Utleie_Loxam

Utleiebransjen i vår del av verden ble som mange andre bransjer hardt rammet under finanskrisen, og Europas ledende utleiegigant – franske Loxam – ble blant de hardest rammede. Men nå tror ledelsen at oppsvinget kommer for fullt i 2011, og ser kanskje mot Norge i fortsettelsen.

Loxam er Europas største utleieselskap av anleggsmaskiner og -utstyr, og omsatte alene for 700 millioner Euro av utleiebransjens samlede europaomsetning i 2010 på drøyt 20 milliarder Euro. Og prognosene synes å bli enda bedre, men kollapsen i amerikanske Lehman Brothers i 2008 påvirker fortsatt markedene. Krisen virker ikke å være helt overvunnet.
- Selskapet vårt økte omsetningen hvert å siden starten på 1960-tallet, sier markedssjef Patrick Rizzo ved Loxams hovedkontor i Paris.
Patrick Rizzo har også merket seg at utleieselskapene som opererer i Norge synes å være veldrevne og solide, at de nyter godt av god økonomi og at landet langt mot nord derfor kan være interessant å satse på i framtida, på samme måte som Danmark er blitt et lønnsomt utleiemarked for franske Loxam.
Men ikke riktig ennå.

528 kontorer
For bankkollapsen i 2008 rammet hardt.
- Året 2009 var det første i selskapets historie at omsetningen gikk tilbake, sier Rizza.
Nå, tre år etter kollapsen, i 2011 merker utleiebransjen i Europa fortsatt følgene av Lehman Brothers kollaps. 2009 var det vanskeligste året, da Loxam reduserte omsetningen med 3,2 prosent. Det samme gjorde de øvrige av utleiebransjens 20 største selskaper i Europa.
Men 3,2 prosent representerte den største tilbakegangen. Konkurrentene kunne skilte med en omsetningssvikt på mellom 2,5 og én prosent.
Loxam sysselsetter i dag 3.900 personer i Europa, tilsvarende nesten ti prosent færre enn før krisen slo inn. Selskapet har 528 baser med egne kontorer i denne verdensdelen, og flere synes det ikke å bli i løpet av de første årene i alle fall, skal vi tro Patick Rizzo.
RD110607-Utleie_Loxam2 (Bredde 400)
Ikke akkurat Norge
Ytterligere kutt blant ansatte er heller ikke aktuelt.
- Vi har gjenopprettet balansen i selskapet og håper snart å kunne satse offensivt igjen, sier markedssjefen.
Loxam jobber i dag i markeder som alle ble hardt rammet av den økonomiske krisen. Verst utsatt er landene Portugal, Irland, Hellas og Spania, land som også stadig nevnes i det daglige nyhetsbildet som problemland i forhold til enorme gjeldsproblemer, gigantunderskudd i budsjettene og mulige behov for store økonomiske hjelpepakker fra de andre EU-landene.
I Spania har maskinutleiebransjen gått tilbake med 20 prosent, og i Irland er fallet også kraftig. Begge landene har høy arbeidsledighet og svake statsfinanser. Her råder med andre ord verken en god norsk oljeøkonomi med sterke statsfinanser eller lav arbeidsledighet.

Stram økopolitikk
Spania var tidligere med en svært ekspansiv byggesektor nærmest jomfruelig mark for et selskap som Loxam. For i løpet av mange år økte den spanske økonomien kraftig.
- Når Europas politikere går inn for å spare og kutte inn på statsutgiftene, rammer det spesielt et selskap som vårt ganske hardt. I land som fører denne politikken kan vi ikke forvente særlig gode år i tida framover, sier Rizzo.

Lønnsomme Danmark
Danmark og Sveits er de to landene som Lomax senest har åpnet virksomheter i med egne selskaper. I Danmark er investeringen blitt en lønnsom suksess med ti prosent markedsandel i det nordiske landet.
Også i den franskspråklige delen av Sveits er Loxam-driften svært lønnsom, ifølge Rizza.
- Begge disse markedene går svært bra, på samme måte som det tyske. Lønnsomheten der dekker opp for de svake resultatene i land som Irland og Spania.
- Og når og hvor kommer neste store satsing på selskapsetablering?
- Det kommer til å ta tid, men i Norden finnes mange veldrevne utleieselskaper. Mange har spurt om vi er interessert i det nordiske markedet, men ikke slik situasjonen er nå, men kanskje litt lenger fram i tid, funderer Patrick Rizzo.

Sju opp, sju ned
Den litt beskjedne holdningen kommer av Loxams behov for å konsolidere selskapet. Årene før finanskrisen pådro Loxam seg store låneforpliktelser for å finansiere nye selskapsetableringer. Innretningen rent økonomisk nå er å betale kraftig ned på disse lånene.
- For vår del er det snakk om å beholde finansiell utholdenhet. Å gnikke og spare. Å redusere gjeldsbyrden, noe vi er overbevist om at vi kommer til å klare, sier Patrick Rizzo.
- Bransjen går i sykluser på sju til åtte år. Nå er vi inne i en mangeårig syklus med magre år, og mye handler om å klare seg gjennom den. Framover blir det bedre. I 2010 var vår lønnsomhet beskjeden. Knapt én prosent, men vi tapte i alle fall ikke omsetning.

Fellesskap
Selskapet Loxam ble grunnlagt i Bretagne i Frankrike i 1967 av industrimagnat og entreprenør Gerard Deprez. Loxam vokste voldsomt gjennom mange år, og utleieselskapet kjøpte sitt første utenlandske firma en gang på 1980-tallet.
I løpet av 1990-årene ble Loxam kjøpt opp av selskapets egen ledelse, og det var en god forretning for dem det gjaldt. Ekspansjonen har vært voldsom etter dette siste oppkjøpet, men Patrick Rizza ønsker å tone ned satsingen.
- Det viktige var sluttresultatet. At selskapet fikk en nærværende eier, og at engasjementet i selskapet økte blant de ansatte. Framgangen for Loxam kan nok forklares med at selskapet eies av dets egen ledelse, resonnerer Rizza.
- Firmaånden er svært god, og vi opplever alle et påfallende engasjement, ja rent fram et fellesskap som forsøker å gjøre en god og samlet jobb.

Tekst og foto: Staffan Ringskog

Denne saken er hentet fra Anleggsmaskinen nr. 5, 2011. Her kan du lese tidligere utgaver i pdf-format.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte