Høringsuttalelse: Hvordan forhindre arbeidsulykker?

06.06.2011
RD110606-Gaustatoppen.jpg

MEF ser svært alvorlig på utviklingen i arbeidsulykker i anleggsbransjen det siste året, og deler Statens vegvesen Vegdirektoratets bekymringer på dette området. Utfordringen er å finne og iverksette gode tiltak, som vil kunne ha effekt og innvirkning på skadestatistikken.

MEF mener imidlertid at Vegdirektoratets to forslag i høringsbrevet er lite egnet til å redusere antall ulykker. Temaet er imidlertid viktig og aktuelt, og MEF oppfordrer Vegdirektoratet til å invitere bransjen med på det videre arbeidet med å øke fokuset på HMS og ulykkesforebygging.


Les MEFs høringsuttalelse i linken nedenfor.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte