Fjordbyen tar form

27.05.2011
RD110527-Sørenga2

Det er som kjent stor bygge- og anleggsvirksomhet i Bjørvika for tiden. Mest oppmerksomhet har den såkalte Barcode-rekken og forslaget til nytt Munch-museum fått, men i disse dager begynner også boligene med Oslos kanskje beste beliggenhet å ta form.  Sørengautstikkeren, med sjø på tre kanter, er Fjordbyens indrefilet.

Det har blitt sagt at det som nå skjer i Bjørvika er det mest omfattende byutviklingsprosjektet i Oslo siden Christian IV flyttet sentrum til Kvadraturen etter bybrannen i 1624. Boligbyggingen på Sørenga er en viktig del av denne byutviklingen.  Sørengautstikkeren ble i sin tid anlagt for å gi Oslo havn flere skipsanløp, og den ble bygget lengst mulig ut i havnebassenget for å gjøre det lett for store skip å legge til. Mer enn 50 år med godstrafikk er nå historie; containerne har blitt erstattet med anleggsmaskiner og tårnkraner, og allerede i oktober i år flytter de første beboerne inn på Sørenga.  Tre av de fire første byggetrinnene på utstikkeren er i gang, og det er ved byggetrinn tre – som har kommet kortest – at Anleggsmaskinen befinner seg en strålende aprildag.
RD110527-Sørenga3 (Bredde 400)
Særegen arkitektur
Det er AF som er totalentreprenør for byggetrinn tre, som ligger på utstikkerens sørøstre side. Byggetrinnet vil inneholde 127 leiligheter og skal være ferdigstilt ved årsskiftet 2012/2013. Dette byggetrinnet er tegnet av Jarmund/Vigsnæs Arkitekter AS og vil få et særegent uttrykk, med én stor bygning og ett stort gårdsrom med åpninger mot sjø og park.  Bygningen får sju etasjer på det meste, og fasadene mot Ekeberg og inn mot fastlandet vil skråne en halv meter utover for hver etasje oppover, noe som skal gi assosiasjoner til et skipsskrog.
Da Anleggsmaskinen er på byggeplassen er det imidlertid grunnarbeidene som er i fokus. Før man kan sette i gang selve byggingen må det blant annet sørges for at fundamenteringen er på plass. Og her kommer Entreprenørservice inn i bildet, som er underentreprenør av AF på prosjektet.
– Vi borer og monterer ca. 100 stålkjernepeler ned til fjell. Totalt dreier det seg om nesten 5000 løpemeter med stålkjernepeler. Disse har diameter fra 90 mm og opp til 180 mm, forteller avdelingsleder hos Entreprenørservice, John Petter Holtmon.

Dyp og solid fundamentering
Den relativt store dybden ned til fast fjell, kombinert med de ekstra strenge kravene som stilles til pelene ettersom de står i sjøen, gjør prosjektet litt spesielt.
– Det er veldig langt ned til fjell her. På det første byggetrinnet, som snart er ferdigstilt, var det hele 80-90 meter på det dypeste. Her på byggetrinn tre er det mellom 35 og 60 meter ned til fjell. Dybden medfører naturligvis at fundamenteringen blir relativt kostbar, forteller Holtmon.
– Det bygges dessuten for en levetid på hele 200 år her, mens det i de fleste prosjekter dimensjoneres for kun 50 år. Når pelene i tillegg står i sjøen, holder det ikke bare med ett foringsrør utenpå stålkjernepelen. Vi benytter faktisk hele tre rør utenpå hverandre her, og i rommet mellom rørene fyller vi på med mørtel.

Kraftige saker
Selve boringen uføres med senkeborerigg av merket Comacchio, nærmere bestemt en ett år gammel Comacchio MC 1500. Pælene som bores ned veier fra 50 kilo per meter (diameter 90 mm) til hele 200 kilo per meter (180 mm), så det er tunge saker.
– Så veier også boreriggen drøye 30 tonn. Disse maskinene har blitt større og kraftigere med årene, sier Lasse Seierstad, anleggsleder i Entreprenørservice.
– Vi borer ned rør med seks meters lengde om gangen, og disse sveises sammen for å oppnå den nødvendige lengden. For å håndtere foringsrørene og utstyr til skjøting osv, benytter vi en gravemaskin, forteller han. 
– Fremdriften har vært meget god her så langt; vi borer opp til 10 meter i timen og omtrent 120 meter på en lang dag, sier avdelingsleder Holtmon.
RD110527-Sørenga5 (Bredde 220)
Halv meter tykk asfalt 
Sørengautstikkeren ble anlagt på 1960-tallet, og består av mye gammel fyllmasse som er delvis forurenset. Heldigvis skal det ikke graves mye på tomta.
– Det er ikke behov for så mye graving her, ettersom bygningsmassen ikke skal ligge særlig dypt i bakken. Selv kjelleretasjen er i hovedsak over vannstanden, og gulvet i de nederste leilighetene vil ligge ca. tre meter over vannet, forteller anleggsleder i AF Bygg, Renate Johansen.
– Denne utstikkeren, som ligger oppå en morenemasse, har blitt fylt ut med det vi gjerne kaller for ”byfyll”, og deler av dette er lettere forurensede masser. Disse fyllmassene ”setter seg” hele tiden, og bakkenivået her ute har faktisk sunket ca. én centimeter i året siden den ble bygget. For å kompensere for dette har det gjennom årenes løp blitt lagt over en halv meter tykt asfaltdekke her.

Siltgardin i vannet
Det er stort fokus på miljø og HMS på hele Sørenga-utbyggingen. Et eget miljøoppfølgingsprogram stiller ufravikelige krav til blant annet byggematerialer og vedlikeholdsbehov. Det er for eksempel bestemt at alle fasader skal forblendes med teglstein som er vedlikeholdsfrie, og alt avfall i byggeperioden skal sorteres og gjenvinnes. Ikke minst blir det tatt hensyn til de forurensede massene i grunnen.
– Det er strenge miljøoppfølgingskrav her. Det som kjøres ut av masser fra tomta blir deponert, og det tillates ikke forurensing ut i fjorden. Derfor har vi blant annet lagt ut en siltgardin i vannet rett utenfor kaia her. Den går loddrett fra vannflaten og helt ned til bunnen, og skal fange opp all løs masse som eventuelt sklir ut i forbindelse med boring og annet arbeid, forteller Johansen.
– Videre er det definert klare sikkerhetssoner og -avstander rundt maskinene her, særlig med tanke på at vi jobber med store og tunge ting som løftes opp i høyden, sier Holtmon.
– Det går dessuten en vei rett gjennom byggeplassen, og vi må ta hensyn til alle som ferdes her. Fordelen vår er at det foreløpig kun er vi i Entreprenørservice som jobber på akkurat denne byggeplassen.

RD110527-Sørenga-illustrasjon1 (Bredde 400)

 

Denne saken er hentet fra Anleggsmaskinen nr. 5, 2011. Her kan du lese tidligere utgaver i pdf-format.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte