Slik fornyer du kompetansebeviset som yrkessjåfør

26.05.2011
RD110526-Skogsdrift.jpg

Her finner du oversikt over datoer for fornyelser av yrkessjåførkompetanse for godstransport (lett lastebil/lastebil/vogntog).

Som yrkessjåfør er du en viktig ressursperson på norske veier. Fra 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa, og som innebærer at alle sjåfører skal ta etterutdanning hvert femte år. Hensikten med den nye utdanningen er å ivareta sikkerheten for deg som yrkesutøver og forbedre trafikksikkerheten generelt.

Du som allerede har førerkort for lett lastebil eller lastebil/vogntog i dag, kan fortsette som yrkessjåfør for godstransport inntil du omfattes av kravet om etterutdanning etter yrkessjåførforskriften.
Årsaken til at det er forskjellig siste frist for gjennomført etterutdanning, er beregnet ut fra antallet som skal ha etterutdanning og det forventede utdanningstilbudet. Etter gjennomført etterutdanning fornyer du førerkortet og dermed blir det sammenfallende utløpsdato for både yrkessjåførkompetansen og føreretten.
RD110526-Rune Apneseth.jpg (Bredde 400)
Mellom 10. september 2009 og 9. september 2012: Gå på trafikkstasjonen med en helseattest og forny førerkortet slik du har gjort tidligere. Vær ute i god tid før utløpsdatoen på kortet.
Yrkessjåførkompetansen må første gang fornyes innen utgangen av 2012 for de med førerkortutløp i 2009 og 01.01.2012-10.09.2012 utgangen av 2013 for de med førerkortutløp i 2010 utgangen av 2014 for de med førerkortutløp i 2011.
Før disse fristene i perioden 2012-2014 må du ta en 35 timers etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.
Vil du ikke beholde yrkessjåførkompetansen, fornyer du førerkortet på vanlig måte og kan bare kjøre privat.

Mellom 10. september 2012 og 10. september 2016: Da må du før førerkortets utløpsdato ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.

Mellom 10. september 2016 og 31. desember 2016: Da må du i løpet av 2016 (før førerkortets utløpsdato) ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.

I løpet av 2017: Da må du innen utgangen av 2015 ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.

I løpet av 2018: Da må du innen utgangen av 2016 ha gjennomført 35 timer etterutdanning ved et godkjent lærested for å kunne fortsette som yrkessjåfør. Etter gjennomført kurs går du til trafikkstasjonen med en helseattest (lærestedet melder inn kurset) og fornyer førerkortet og retten til å være yrkessjåfør.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte