Enighet i mellomoppgjøret om Miljøoverenskomsten

13.05.2011
MK041105-Penger_001.JPG

MEF, LO, Norsk Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet er enige om årets mellomoppgjør for Miljøoverenskomsten.

Det er enighet om et generelt tillegg på kr 2,- pr time til alle arbeidstakere som omfattes av avtalen. I tillegg skal det gis et generelt lavtlønnstillegg på kr 1,50 pr time til alle.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2011.

Ny minstelønnssats er kr 142 pr time.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med MEF v/ sjeføkonom Stein Gunnes, tlf. 90 98 63 06 eller advokat Thomas Kollerød, tlf. 90 84 68 14.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte