MEF - nå med web-TV

30.05.2011
RD110523-mef-tv-debatt.gif

I dette første programmet i serien ”Møt ekspertene” får du konkrete råd og tips om hvordan du går fram for å konkurrere om de store utbyggingskontraktene.

Å gå sammen med andre entreprenører for å konkurrere om de større jobbene kan være både lukrativt og lovlig, men mange har ennå ikke oppdaget mulighetene. Her i MEF-TVs første program forklarer ekspertene hvordan du går fram og hvordan du holder deg innenfor loven. Møt entreprenørene som har gode erfaringer fra arbeidsfellesskap, hør hvordan sjefingeniøren i Statens vegvesen Vegdirektoratet gjerne vil se flere bedrifter som konkurrerer om de store jobbene og få praktiske råd fra MEF-advokaten.

-Dette er absolutt noe våre medlemmer bør satse på. Jeg tror ikke at bedriftene ennå har sett rekkevidden av de mulighetene som ligger i anbudssamarbeid, eller arbeidsfellesskap som det mer korrekt heter. Jeg tror vi vil se mer av dette framover, sier Erling M. Erstad som leder MEFs juridiske avdeling.

Vegvesenet vil ha mer konkurranse
Han får støtte av sjefingeniør i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Kjell Inge Davik, som sier at de ønsker så mye konkurranse som mulig på sine anbud.
-Vi oppfordrer til samarbeid gjennom våre konkurransebestemmelser enten du er stor eller liten og ønsker å samarbeide med andre. Vi gir en ganske tydelig åpning for det, sier Davik til MEF-TV.

De største entreprenørselskapene får gjerne liten konkurranse fra mindre selskaper når kampen står om de store og ressurskrevende utbyggingskontraktene. Men små og mellomstore entreprenører kan lett bli store og slagkraftige dersom de slår seg sammen om enkeltoppdragene. Det er fullt lovlig, og mange gjør det allerede.

- Fin måte å få større oppdrag på
En av dem som har gode erfaringer med slikt samarbeid er Magne Nærum, daglig leder i entreprenørfirmaet Magne Nærum AS på Nordmøre. Han inngikk avtale om arbeidsfelleskap med Betten Maskinstasjon AS og fikk en jobb som var så stor at de ikke kunne ha klart den alene – spesielt med tanke på å stille den nødvendige bankgarantien.

-For oss var dette en fin måte å få et større oppdrag på og samtidig utvikle kompetansen i egen bedrift. Jeg kommer definitivt til å gjøre dette flere ganger, sier Magne Nærum til MEF-TV.

MEF hjelper deg
Det er viktig at man kjenner reglene og ikke tråkker over de strenge grensene i Konkurranseloven, som skal hindre prissamarbeid og kartellvirksomhet. Rådene fra MEF-advokaten lyder slik: ”Vær tidlig ute, bruk MEFs standard arbeidsfellesskapsavtale som et utgangspunkt og ta kontakt med juridisk avdeling”.
Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte