MEF i møte med samferdselssjefskollegiet

06.05.2011

MEF deltok 5. mai på møte med fylkeskommunenes samferdselssjefer og innledet om hvordan anleggskapasiteten best kan utnyttes på fylkesvegnettet.

MEFs hovedbudskap var
1) Det er viktig å utnytte den ledige kapasiteten i anleggsbransjen. MEF viste her til de systematiske undersøkelser organisasjonen gjennomfører to ganger i året der kapasiteten kan dokumenteres både på landsbasis og ned på fylkesnivå.
2) Fylkeskommunene bør ha en bevisst kontraktsstrategi. Anbudene må periodiseres slik at ikke alle blir lyst ut på våren, men slik at de spres jevnere ut over året. Det gir et jevnere og samtidig tilstrekkelig antall tilbud pr anbud og gir mer veg for pengene samtidig som entreprenørene kan regne på flere jobber. Varierende kontraktsstørrelser er også viktig for at både små, mellomstore og store entreprenører skal finne jobber som passer for deres bedrift. MEF kunne også på disse områdene dokumentere med tall fra egne undersøkelser og sammenstilling av tall fra Statens vegvesen.

Til slutt understreket MEF fordelene med størst mulig langsiktig forutsigbarhet i anleggsmarkedet. Entreprenørene kan planlegge og bygge kompetanse på lenger sikt, og byggherrene får flere kompetente tilbydere i et velfungerende marked.

Etter MEFs innledning ble det åpnet for spørsmål og debatt, og det ble ytret ønske om å ha denne typen kommunikasjon også senere.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med MEF v/ administrerende direktør Trond Johannesen, tlf 90 02 88 25, sjeføkonom Stein Gunnes, tlf 90 98 63 06 eller informasjonssjef Siri Ulvin, tlf. 91 31 92 49.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte