Gode avtaler til din fordel

31.10.2019
elvarebil.jpg

Vet du hvilke handelssavtaler du har som medlem i MEF? Her er en enkel oversikt.

Avtalene er langsiktige, landsdekkende og reforhandles regelmessig. MEF har forhandlet frem og inngått en rekke rammeavtaler med leverandører innen ulike produkt- og tjenesteområder. 

Avtalene er noen av de mange fordelene ved å være MEF-medlem, og gir deg som medlem gunstige innkjøpsordninger, noe som slår direkte ut i din daglige økonomi og inntjening. 

Det er opp til hvert enkelt medlem å forhandle videre med de ulike leverandørene om eventuelt bedre vilkår enn det den sentrale avtalen gir.

Sentrale handelsavtaler med: 

If Skadeforsikring
Tess
Circle K
Scandic-hoteller
Storebrand
Telenor
Nordic Choice
Toyota
Bertel O. Steen

Se hele oversikten over handelsavtalene her.

Handelsavtalene er forhandlet fram for å:

• Gi medlemmer et konkurransefortrinn overfor ikke-medlemmer.
• Gi både store og små medlemmer tilnærmet samme priser og leveringsbetingelser.
• Dekke et vidt spekter av varer og tjenester.
• Gi økonomisk gunstige fordeler.
• Være landsdekkende.

I tillegg er det mange lokale handelsavtalepartnere for hver region og fagavdeling. 

Logg deg inn på medlemsnettet for å lese mer. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte