Møte med Høyres stortingsgruppe om gjenvinning og avfall

02.10.2019
Sverre og Tore med Høyre sept 2019.jpg

Tirsdag 1. oktober fikk MEF møte representanter fra Høyres stortingsgruppe for å legge frem synspunkter på rammebetingelsene til gjenvinning- og avfallsbransjen. 

Tema for møtet var forhold som kan forhindre friere konkurranse når det gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall. Dette er en viktig sak for mange GA-medlemmer og vi setter pris på at Høyres stortingsgruppe tok seg tid til å møte bransjen for å diskutere dens rammevilkår. 

Fra venstre: Fagsjef MEF GA, Sverre Huse-Fagerlie, stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle (Vestfold), Margunn Ebbesen (Nordland), Mari Holm Lønseth (Sør-Trøndelag), Liv Kari Eskeland (Hordaland, ikke tilstede da bildet ble tatt), Tina Bru (Rogaland) og næringspolitisk rådgiver i MEF, Tore A. Larsen 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte