Søk på tunnelstudiet 2020

11.09.2019
Tunnel Bjørnegårdtunnelen. Foto Runar Daler.jpg

Studiet er et tilbud til ledere og personer som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tunneler. Søknadsfrist 31. oktober. 

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Tunnelstudiet er et tilbud til alle som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av samferdselstunneler.

EVU-kurset startet som et tilbud til ansatte i Statens vegvesen og Bane NOR, men er nå åpnet for andre aktører i bransjen.

Tunnelstudiet kan søkes innpasset som en del av Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane ved NTNU.

Informasjon om kursinnhold, samlinger, søknadsfrister m.v. finner du på
ntnu.no/videre og vegvesen.no/tunnelstudiet

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte