MEF inn i fremtiden

04.09.2019
Harald Kvame - ingress.jpg

Hovedstyret satte i vår ned et utvalg som skal se på MEF som organisasjon. Leder for utvalget Harald Kvame, forklarer her utvalgets mandat.  

Utvalget fikk navnet «MEF inn i fremtiden» og det er bredt sammensatt fra hele landet.

Oppgaven vår er å komme med en rapport til hovedstyret om hvilke valg vi anbefaler for MEF, for å sørge for en bærekraftig organisasjon også i fremtiden.

Når utvalget har oversendt sin rapport til hovedstyret i oktober vil hovedstyret også be om representantskapets mening om de ulike temaene i utvalgets rapport. Deretter vil hovedstyret bestemme seg for hvilke deler av rapporten de støtter, og sende som sak til landsmøte i mai 2020.

Det blir slik god anledning for hele organisasjonen til å påvirke hva som blir MEF i fremtiden.

Harald Kvame, leder utvalget MEF inn i fremtiden

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte