Vurderer du å kjøpe el-varebil?

21.08.2019
elvarebil.jpg

Enova har nå lansert Nullutslippsfondet. Fra og med august kan din bedrift søke om støtte til blant annet kjøp av elektriske varebiler.

Foto: Bertel O. Steen

I en pressemelding opplyser Klima- og miljødepartementet at Nullutslippsfondet vil ha minimum 1 milliard kroner til disposisjon fram til utgangen av 2020. Pengene skal gå klimavennlige kjøretøy og fartøy i næringstransport. Formålet med fondet er å stimulere til at klimavennlig teknologi i næringstransporten tas raskere i bruk og i større monn.

En av satsingene under Nullutslippsfondet blir en ny støtteordning for innkjøp av batterielektriske varebiler. Enova legger opp til å tilby en veldig enkel og ubyråkratisk løsning der bedriften i prinsippet kan søke om og få innvilget støtten mens de er hos forhandleren.

Støttetilbudet i Nullutslippsfondet vil ved åpning i august være inndelt i tre:

  • Elvarebil
  • Energi- og klimatiltak i landtransport
  • Elektrifisering av sjøtransport

Les mer om Enova og deres støtteordninger på enova.no.

Kontaktinformasjon MEF

Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte