Kurs i trafikkteknikk og trafikksikkerhet

14.08.2019
Veg trafikk Oslo.jpg

NTNU arrangerer samlingsbasert kurs i Trondheim i høst. Påmeldingsfrist 1. september. 

Kurset skal gi deg kunnskaper om begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for trafikkavvikling, i tillegg til forståelse for hvordan veg- og kryssutforming og trafikkreguleringstiltak påvirker risiko og trafikantadferd.

Du skal utvikle ferdigheter i å anvende statistiske metoder og verktøy, gjennomføre analyser og forstå metoder for vurdering av avviklingskvalitet. Kurset er delt relativt likt mellom hovedtemaene trafikkteknikk og trafikksikkerhet med en fellesdel særlig knyttet til statistikk og statistiske metoder for trafikkingeniører.

Startdato: 14.10.2019 
Slutt: 11.12.2019
Søknadsfrist: 01.09.2019
Kursavgift: 20000 Kr
Studiepoeng: 7,5

Les mer og meld deg på via NTNUs sider. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte