Paneldebatt på Arendalsuka onsdag 14. august

13.08.2019
Ingress Arendalsuka 2019.jpg

Vi inviterer til paneldebatt om kommune-Norge og anleggsbransjen på Clarion Hotel Tyholmen onsdag kl 10.45. Velkommen!

MEF kommer også i år til å delta på Arendalsuka. Onsdag 14. august har vi et eget arrangement på Clarion Hotel Tyholmen (Sal B) – «Anleggsbransjen og Kommune-Norge – Hvordan skal vi bygge landet?».

Oppdatert program blir publisert her. 

Det blir mat og mingling fra kl. 10.45. Vi håper dere har mulighet til å delta!  

Om arrangementet 14. august:

Anleggsbransjen og kommune-Norge står i et gjensidig avhengighetsforhold. Kommunene er viktige oppdragsgivere for små og store anleggsentreprenører over hele landet og kan spille en viktig rolle i utviklingen av bransjen. Samtidig er kommunene avhengig av dyktige entreprenører for å bygge og vedlikeholde samfunnsviktig infrastruktur. Da må kommunen fremstå som en attraktiv oppdragsgiver, med en innkjøpspolitikk og krav som bransjen kan akseptere.   

  • Hvilke mål har kommune-Norge for anleggsbransjen?
  • Betyr det noe hvilket parti som sitter med kommunemakten? 
  • Hvilke felles utfordringer står kommunen og entreprenørene overfor?
  • Hva mener entreprenørene selv om kommunene som oppdragsgiver? 

Dette er spørsmål som vil bli belyst i paneldiskusjon med kommunepolitikere og MEFs Julie Brodtkorb m.fl.   

MEF vil i tillegg legge frem hovedfunn fra en fersk medlemsundersøkelse som tar for seg fremtidsutsikter og utfordringer blant entreprenørene.

Deltakere: 

  • Julie Brodtkorb, Adm. dir., MEF
  • Raymond Johansen, Byrådsleder, Oslo kommune
  • Anne Kristine Norman, Ordfører, Sigdal kommune
  • Harald Furre, Ordfører, Kristiansand kommune


Tid og sted: 

Clarion Hotel Tyholmen
Onsdag 14. august kl 10.45 - 12.15
Paneldebatt starter 11.15
Sal B

Det blir enkel servering. 

Arrangementet er gratis. 

Andre arrangementer under Arendalsuka:

MEF v/ adm. dir. Julie Brodtkorb vil senere på dagen, onsdag 14. august, delta i en politisk vanndebatt i regi av Norsk Vann. 

MEF v/ Julie Brodtkorb deltar torsdag 15. august, kl. 11.15, på arrangementet «Ledelse i hardt vær» i regi av Handelshøyskolen BI og Dagens næringsliv. 

MEF /v Julie Brodtkorb er torsdag 15. august, kl. 14.40, gjest i livepodkasten Byggeplassen i regi av Byggeindustrien. Tema for sendingen er «VA-forfallet. Er vannet vårt trygt?». 

MEF v/ sjeføkonom Stein Gunnes deltar torsdag 15. august i paneldebatt i regi av Norsk Arbeidsmandsforbund, med temaet «Framtidens arbeidsliv – Utfordringer for det organiserte arbeidsliv». 


Kontaktperson:

Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Maskinentreprenørenes Forbund,
Tlf 97683831
havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte