Kurs for å bli bergsprengningsleder

07.08.2019
bergsprenger fjellsprenger

Ønsker du å bli bergsprengningsleder? Har du de nødvendige kvalifikasjoner som trengs? Påmeldingsfrist er 12. august - kun få plasser igjen. 

Kurset tar for seg de oppgaver som gjelder bergsprengningslederen, og dennes funksjon i bedriften.

NB – En virksomhet kan ikke utøve bergsprengning uten å ha minst en fast ansatt bergsprengningsleder. Se utdrag fra eksplosivforskriften nedenfor.

§ 79.Bergsprengning

(1) Bergsprengning kan bare utføres av virksomheter som har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldig sertifikat, eller personer med tilsvarende funksjoner som er godkjent etter lovgivningen om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner.

(2) Virksomheten skal som et minimum ha én bergsprengningsleder som er fulltidsansatt i virksomheten.

(3) Virksomheten kan benytte personer som er under opplæring, jf. § 81 femte ledd, til å lade og avfyre salve dersom vedkommende er under direkte oppsyn av en bergsprenger.

Les mer og meld deg på her. 

Følgende fagmoduler inngår i kurset:

 • Berglære
 • Boreteknikk
 • Sprengstoff/tennmidler
 • Sprengningsteknikk
 • HMS
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Planlegging av sprengningsarbeid
 • Rollefordeling og kommunikasjon

Hvem kan delta?

Førstegangs utstedelse av sertifikat som bergsprengningsleder, gis til person som har gjennomført kurs og bestått tilhørende prøve som bergsprengningsleder, og som i tillegg enten:

 1. kan dokumentere to års relevant praksis som bergsprenger, eller
 2. har bestått relevant ingeniørutdanning, og kan dokumentere ett års relevant praksis i planlegging av bergsprengningsarbeid

Varighet

7 dager (5+2) + prosjektoppgave:

 • 26. - 30. august + 24. - 25. oktober (eksamen siste dag)

Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten - Flybuss direkte fra Gardermoen - ca. 25 minutter

Har du spørsmål, kontakt Marianne Nordli på MEF-skolen. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte