Møte for skogsentreprenører i Bergen

30.07.2019
skog trær.jpg

Skogavdelingen i MEF inviterer til åpent skogsentreprenørmøte på MEF-huset i Bergen tirsdag 27. august. 

MERK: Samlingen kan bli flyttet til Scandic Hotel Ørnen i sentrum ved stor pågang.

Vi starter med gryterett klokken 16.30 og avslutter klokken 21.00.

1700-1730 – Gryterett
1730-1735 – Velkommen til Bergen v/ Terje Varli, styreleder MEF Skog
1735-1755 - Nyheter fra AT Skog v/ Hans Erik Røra, markeds- og produksjonssjef.
1755-1815 - Nyheter fra Nortømmer v/ Jens Manger, regionsjef Vestlandet
1815-1835 - Nyheter fra Fjordtømmer v/ Ingun Kjelstad, daglig leder Fjordtømmer.
1835-1850 – Pause 
1850-1935 - Diskusjonstemaer inkl. demo av Skogkurs kostnadskalkulator, tilgang til arbeidskraft mv.
1935-1955 – presentasjon av MEF Skog sitt tilbud til skogsentreprenører.
1955-2010 – Info fra Fylkesmannen i Vestland v/ Torkel Hofseth
2010-2100 – Info fra våre samarbeidspartnere

Påmelding innen 10. august 2019 til bjorn.lauritzen@mef.no

God sommer!

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte