Tilsyn med sentralt godkjente foretak i første halvår

08.07.2019
dumper og gravemaskin.jpg

I juni har Direktoratet for byggkvalitet gjennomført tilsyn med sentralt godkjente foretak i Tromsø, Vest-Finnmark, Østfold og Oslo.

Over 30 foretak har hatt tilsyn i juni, og disse representerer hele spennet i tiltaksklasser og funksjoner.

Første halvår 2019 er det gjennomført 223 stedlige tilsyn med sentralt godkjente foretak over hele landet. 15 prosent av tilsynene endte med vedtak om tilbaketrekking av den sentrale godkjenningen. Det ble også gitt advarsel for mindre alvorlige avvik til nesten 40 prosent av foretakene som hadde tilsyn. Når vi har tilsyn med foretakene, ser vi blant annet om rutinene for kvalitetssikring er i samsvar med kravene til kvalitetssikring, og at rutinene er i aktivt bruk. 

Foretakene som fikk advarsel eller vedtak om tilbaketrekking av godkjenningen i første halvår, hadde manglende eller mangelfulle rutiner for kvalitetssikring. Det er også enkelte som ikke har vist til tilstrekkelig dokumentasjon på aktivt bruk av sine rutiner for kvalitetssikring. Foretak som får vedtak om tilbaketrekking har mulighet til å søke på nytt om sentral godkjenning hvis de dokumenterer at årsaken til tilbaketrekkingen er rettet. 

Les mer tilsyn og tilbaketrekking av sentral godkjenning.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte