Unngå brann i sommer

02.07.2019
flammer brann.jpg

MEF og If håper alle tar sine forholdsregler for å unngå ulykker.  Her er en sjekkliste som kan være kjekk å ha. 

Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie i MEF.

- Det er flere årsaker til at det kan bli brann på anlegg. Matavfall sammen med restavfall utvikler varme ved forråtnelse og er hyppig årsak til branner. 

Varme og gnister fra kverner og presser kan starte mange branner. Ikke minst er trolig batterier og feilsortert farlig avfall kilde til flere av brannene som raser i bransjen hvert år, forteller fagsjef Sverre Huse-Fagerlie.

Last ned sjekklisten nederst i saken. 

La solen stå for varmen denne sommeren, ikke avfallet vårt!

Sørg for at: 

• bedriftens område er avstengt for uvedkommende
• porter og dører er låst og alle branndører og –porter er lukket
• beholdningen av råvarer og ferdigvarer er minst mulig
• det er minst 10 m mellom bygning og brennbart eller usortert avfall
• det ikke ligger brennbart eller usortert avfall i produksjonslokalene
• slokke- og varslingsanlegg er kontrollert og funksjonsdyktig
• hovedstrømbryter er slått av for kjøretøy
• arbeidsmaskiner og biler er oppstilt minst 4 meter fra bygning
• kaffetraktere, mobilladere og annet elektrisk er koblet fra strøm

Skulle en krise oppstå er MEF til stede for bedriften:

• Råd og hjelp på telefon og/eller i møte med bedriften
• Juridisk hjelp
• Hjelp til mediehenvendelser
• Deltar i interne og eksterne møter
• Støtter bedriften og dens samarbeidspartnere

Bedriften bør ha følgende:

• Et kriseteam
• Oppdatert oversikt over ansatte m/pårørende
• Plan for intern og ekstern varsling
• Sjekkliste på strakstiltak ved alle kriser. Hvem gjør hva?

MEFs krisetelefon: 948 20 948
Ifs psykologvakt 24 timer i døgnet: 22 96 50 07

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte