Takk for ditt bidrag

04.07.2019
Julie i gravemaskin ingress - loen Foto Runar Daler.jpg

Mange fine og konstruktive tilbakemeldinger i årets første medlemsundersøkelse.

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

– Jeg er svært takknemlig for at dere medlemmer tar dere bryet å svare på den. Da gjør også vi jobben vår bedre, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

I dag ble den første halvårlige medlemsundersøkelsen blant MEFs medlemsbedrifter avsluttet og resultatet var 861 innkomne svar. Det vil si at 42 prosent av medlemsbedriftene besvarte undersøkelsen. Dette mener Brodtkorb er svært godt.

- Vi er heldige som har så mange engasjerte medlemmer som tar seg tid til å svare på dette i en travel hverdag. Den informasjonen vi får fra medlemmene er utrolig viktig for oss, sier hun.

Påvirker

Brodtkorb mener medlemsundersøkelsene MEF gjennomfører to ganger i året gir organisasjonen muligheter til å påvirke politiske beslutningsprosesser.

- MEF ikke hadde klart å få frem medlemmenes oppfatninger på en skikkelig måte uten å gjennomføre disse. Det skjerper hele organisasjonen og gir oss muligheten til å påvirke politikere og embetsverk på en god måte. Samfunnet er avhengig av våre bransjen for å få bygd landet, og da må vi vise hva dere mener om tingenes tilstand. De minuttene dere bruker på dette er derfor svært verdifulle. Bare et eksempel; de bekymringene dere har hatt og har om VA er på den politiske dagsorden som aldri før. Deres meninger om klima og miljø er også viktig for å sørge for å sikre realistisk og gjennomførbar politikk, avslutter Brodtkorb.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte