MEFs krisetelefon

04.07.2019
alarm krise.jpg

Medlemmer i MEF kan også i sommer få hjelp ved en eventuell ulykke til å håndtere første kritiske fase. Ring 948 20 948. 

MEFs krisetelefon vil være bemannet hele sommeren og tilgjengelig 24 timer i døgnet. 

Dersom du har behov for bistand fra MEF i forbindelse med arbeidsulykker eller andre hendelser i bedriften når du oss på tlf: 948 20 948.

Regionskontoret v/regionsjefen er førstelinje. Klikk på kartet for å finne telefonnummeret til din regionsjef. 

MEFs kriseteam på kontoret i Oslo: 

Advokat Thomas Kollerød 
Kommunikasjonssjef Håvard Almås 
Adm.direktør Julie Brodtkorb 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte