Har du 6 minutter?

25.06.2019
spørsmålstegn.jpg

Din bedrift mottar denne uka en påminnelse på medlemsundersøkelsen fra MEF på e-post. Din tilbakemelding er svært viktig for oss!

MEF gjennomfører to ganger i året en undersøkelse som blant annet tar for seg status for medlemsbedriftene når det gjelder oppdragsmengde og kapasitet. I tillegg spørres det også om forventningene bedriftene har framover.

- 740 medlemsbedrifter svarte i forrige medlemsundersøkelse i november og det er vi veldig takknemlige for. Det er viktig at vi som jobber for MEF får innsikt i hvordan medlemmene opplever at vi jobber for dem og hva som skjer i de ulike bransjene. Dette er viktig for at vi skal jobbe mest mulig målretta for medlemmene og påvirke arbeidshverdagen deres i positiv retning. Vi håper så mange av dere som mulig tar de fem minuttene det tar for å svare på disse spørsmålene. Vi bruker alltid deres synspunkter og opplevelser for å nå fram til de som bestemmer rammevilkårene for våre bransjer, sier Julie Brodtkorb.

Hovedfunnene vil bli presentert på MEFs nettsider og i Anleggsmaskinen og andre medier i løpet av august måned. 

I vedlagte notat finner du hovedfunnene fra forrige medlemsundersøkelse som ble gjennomført i november 2018.

Har du spørsmål eller lurer på noe annet i undersøkelsen er det bare å ta kontakt med:

Tore A. Larsen
Næringspolitisk rådgiver
Tlf: 98444244
e-post: tore.andreas.larsen@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte