Salkobekken er beste nordnorske anleggsprosjekt

17.06.2019
Anlegg nord.jpg

Anlegg Nord ble kåret til beste nordnorske anleggsprosjekt på NNBAs festmiddag. 

Foto: Kari Druglimo-Nygaard

Juryen for utvelgelse av Nord-Norges beste anleggsprosjekt i 2019, har enstemmig bestemt at prisen skal tildeles prosjektet Salkobekken utført av Anlegg Nord. Entreprenøren har vist seg som løsningsorientert og dyktig i gjennomføringen og har løst oppgaven på en særdeles god måte. 

- Salkobekken-prosjektet gled naturlig inn i omgivelsene. Slike prosjekt kan ofte bli oppfattet som et stort sår og inngrep i terrenget, men altså ikke denne gangen, forteller regionsjef Martin Grønnslett i Region Nord.

Det ble et mer krevende prosjekt for entreprenøren enn først antatt da det ble avdekket langt mer kvikkleire i området enn hva Statens vegvesen hadde forventet. Veien måtte derfor flyttes fra sin opprinnelige tenkte trase. For å avlaste terrenget måtte store deler av strekningen senkes og flyttes til en ny trase.

Prosjektet ligger like ved en barneskole og har vært omtalt som en av de største flaskehalsene i området.  I Salkobekken-prosjektet inngår også følgende tiltak:

  • Ny undergang for å oppnå planskilt krysning for gående og syklende,
  • To nye bussholdeplasser,
  • En eldre smal bru skal rives og legges i rør,
  • Det skal etableres et utkikkspunkt med utsikt mot Altaelven og
  • Kommunalt vann- og avløpsanlegg skal etableres under traseen for ny gang og sykkelveg.

Tre nominerte

De tre fylkesavdelingene i MEF Region Nord kåret hver sin kandidat i sitt fylke, og de nominerte til prisen beste nordnorske anleggsprosjekt var:

Nordland: Hæhre Entreprenør AS - Helgelandspakke Nord
Troms: Consto Anlegg Nord AS – Nord-Tromsøya Høydebasseng
Finnmark: Anlegg Nord AS – Salkobekken

Alle disse har levert spennende og krevende anlegg med et glimrende resultat, både når man ser på produktet og når man ser på prosessen underveis.

Kontaktperson MEF: 
Regionsjef Martin Grønnslett
Tlf 958 45 050
martin.gronnslett@mef.no 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte