Ledig stilling som opplæringskonsulent

07.06.2019
RD111027 Ledig stilling MEF.jpg

Vil du jobbe med framtidas anleggarbeidere? Vi søker ny opplæringskonsulent til vårt kontor på Rudshøgda. Søknadsfrist 31. juli. 

Grunnet økt aktivitet søker vi opplæringskonsulent i 100 % stilling i Region Øst. Opplæringskonsulenten har ansvar for å tegne nye lærekontrakter, følge opp lærlinger og lærebedrifter innen anleggs- og bergfagene, gjennomføre kurs samt drive rekrutteringsarbeid for anleggsbransjen.

OKAB Region Øst består av fylkene Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. Kontorsted blir på Rudshøgda og aktiviteten blir stort sett i Hedmark og Oppland, men andre fylker i regionen er også aktuelle.

Arbeidsoppgavene vil være:

- Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
- Tilrettelegge, gjennomføre og undervise på relevante kurs
- Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
- Kontakt med myndigheter og skoler vedrørende fagopplæring
- Markedsføre fagene

Ønskede kvalifikasjoner

- Har kjennskap til fagopplæring
- Har fagbrev og/eller teknisk fagskole eller annen relevant utdanning / arbeidserfaring som dekker arbeidsområdet
- Erfaring fra undervisning, opplæring og informasjonsarbeid; – pedagogiske evner
- Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
- Har god kompetanse i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
- Er resultatorientert, initiativrik og innbyr til tillit

Vi tilbyr

- En utfordrende stilling med mange og varierte arbeidsoppgaver
- Et spennende og sterkt fagmiljø
- Konkurransedyktige betingelser
- Et hyggelig arbeidsmiljø 

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet og betinger egen bil.

For nærmere opplysninger kontakt regionsjef Espen Alvestad på telefon: 468 47 412 espen.alvestad@mef.no eller daglig leder for OKAB region øst John-Are Silset på telefon: 988 79 739 eller e-post: john.are.silset@mef.no.

Se også våre nettsider www.okab.no.

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent region øst» med CV og vitnemål sendes innen 31. juli 2019 til firmapost@mef.no.  

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte