Hvem har beste nordnorske anleggsprosjekt?

05.06.2019
Troms - Nord-Tromsøya Høydebasseng.png

Tre finalister kniver om tittelen beste anleggsprosjekt som skal kåres under NNBA i Tromsø 14. – 16. juni 2019.

Kandidaten fra Troms: Nord-Tromsøya Høydebasseng

Regionsjef Martin Grønnslett

- Formålet med prisutdelingen er å få en positiv markedsføring av bransjen med bakgrunn i kapasitet, kompetanse og verdiskaping. Vi ønsker å framheve medlemsbedrifter i regionen som gjennomfører gode prosjekter, forteller regionsjef Martin Grønnslett i Maskinentreprenørenes Forbund.

De tre fylkesavdelingene i MEF Region Nord har kåret hver sin kandidat i sitt fylke og en av disse stikker av med prisen som beste nordnorske anleggsprosjekt.

De tre kandidatene er:

Nordland: Hæhre Entreprenør AS - Helgelandspakke Nord
Troms: Consto Anlegg Nord AS – Nord-Tromsøya Høydebasseng
Finnmark: Anlegg Nord AS – Salkobekken

Finnmark - Salkobekken

 

Nordland - Helgelandspakke Nord


- Slike kåringer er viktige for vi ønsker å premiere kvalitet og god gjennomføring i anleggsbransjen. Entreprenørene legger mye stolthet og prestisje i å levere prosjekter av høy standard. Alle de tre nominerte er gode prosjekter som alle fortjener heder og ære, sier Martin Grønnslett. 

Kriteriene for prisen er som følgende:

• God byggeskikk

• Ivaretakelse av energi- og miljøkrav

• Funksjonalitet

• HMS

• Samarbeidet mellom aktørene i byggeprosessen

• Tekniske løsninger og materialvalg

• Prosjektet må være ferdigstilt i perioden 31.07.2016 – 01.06.2019

Kåringen finner sted på festmiddagen under NNBA, lørdag 15. juni.
Juryen er sammensatt av medlemmer av lokalstyrene i MEF avd. Finnmark, Troms og Nordland.

 _____________________________________________________________________ 

Nordnorsk bygg- og anleggsmesse (NNBA) 2019 er Nord-Norges største messe og arrangeres på Mandelasletta i Tromsø. Her byr vi på nyheter fra anleggsbransjen, spennende opplevelser, konkurranser og aktiviteter på messeområdet. NNBA arrangeres i felleskap mellom MEF og NESO. Gratis inngang!

www.nnba.no
www.mef.no
https://www.facebook.com/nordnorskbyggoganleggsmesse/

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte