MEF inn i fremtiden

06.06.2019
Arnstein Repstad 4 ingress.jpg

Les styreleder Arnstein Repstads siste innlegg fra vårt fagblad Anleggsmaskinen. 

Det å være leder av MEFs hovedstyre er en givende og utfordrende rolle. Som i andre selskaper er den viktigste oppgaven til styret å se fremover og peke ut en retning for utviklingen av organisasjonen. Dette innebærer at styret av og til også må rette blikket bakover og ta lærdom av den rikholdige historien til MEF.

Vi har nå intensivert dette arbeidet ved å opprette utvalget MEF inn i fremtiden, som består av medlemmer fra hovedstyret, representantskapet og administrasjonen. Utvalget skal i korte trekk finne svar på følgende: Hvordan skal MEF organisere seg for å være den ledende bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for våre bransjer? Dette innebærer blant annet å drøfte og vurdere hvem MEF skal være til for og fremtidig organisering.

Dette er utvilsomt store spørsmål og utvalget har en krevende oppgave foran seg. Samtidig er jeg overbevist om at alle involverte opplever det som meningsfylt å få være med på å legge grunnlaget for fremtidens MEF.

Dette er imidlertid ikke et arbeid som kan foregå i et vakuum. Det er viktig at utvalget får innspill fra dere som har skoene på. Jeg vil derfor oppfordre tillitsvalgte og andre medlemmer som har meninger om organisasjonens videre utvikling om å gripe denne muligheten. Har du innspill kan du sende de til: Paul.Olaf.Baraas@mef.no.

De endelige forslagene fra utvalget vil bli lagt frem for hovedstyret i oktober. Representantskapet, som består av ledere av fylkes- og fagavdelingene, vil få de presentert i november.

MEF er nå inne i sitt 71. år. Den lille gruppen entreprenører som deltok på stiftelsesmøte i 1948 hadde neppe sett for seg den utviklingen organisasjonen har hatt siden den gang. I dag representerer MEF i overkant av 2 100 foretak, som sysselsetter om lag 38 000 ansatte og har en samlet årlig omsetning på mer enn 80 milliarder kroner.

Videre har organisasjonen i løpet av det siste året tatt grep internt for å frigjøre ressurser som skal benyttes til økt aktivitet for medlemmene. Målet er at all aktivitet i MEF skal komme medlemmene til gode. Økonomien er i dag solid og det gir oss muskler til å gi et best mulig tilbud til MEF-bedrifter over hele landet.

Vi kan imidlertid ikke bli selvtilfredse. Alle med erfaring fra næringslivet vet at en må være skjerpet for å kunne konkurrere. Slik er det også i organisasjonslivet. MEF må hele tiden sørge for å kunne tilby det medlemmene etterspør. Medlemmene på sin side må oppleve at det å være «MEFer» gir merverdi. Jeg håper mange av dere vil benytte muligheten til å komme med innspill som tar MEF inn i fremtiden.

Ha en riktig god og travel forsommer!

Arnstein Repstad
Styreleder

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte