Slik var MEF-året 2018

06.06.2019
Brodtkorb og Repstad mars 2019 ingress.jpg

Hvilke resultater oppnådde MEF for medlemmene i løpet av fjoråret? Hvordan er organisasjonens økonomi? Dette og mer kan du lese om i MEFs årsberetning 2018.

Adm. dir. Julie Brodtkorb og styreleder Arnstein Repstad. Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

2018 var på de fleste områder et godt MEF-år. Ledningsnett ble fornyet, veiinvesteringene nådde rekordnivåer, og det var høy avvirkning i norske skoger. Vi kan se tilbake på et år med høy aktivitet i organisasjonen og ute blant medlemsbedriftene.

MEF oppnådde resultater i viktige næringspolitiske saker for medlemmene. Blant annet fikk vi gjennomslag for vårt krav om at teknisk fagskole er å anse som en høyere utdanning i den sentrale godkjenningsordningen, og at det er den samlede kunnskapen i bedriftens faglige ledelse som skal legges til grunn. Vi har også fått opprettet tre nye fagbrev – anleggsrørlegger, veidrift og veivedlikehold og boreriggoperatør.

Kort oppsummert: 2018 var på de fleste områder et godt MEF-år. Markedssituasjonen for medlemsbedriftene var i løpet av fjoråret også jevnt over god. Hovedinntrykket var likevel at konkurransesituasjonen tilsa at bedriftene måtte jobbe hardt for å sikre stabil oppdragsmengde. For skogsentreprenørene ble det en sommer vi gjerne skulle ha vært foruten. Tørke og skogbrannfare førte til at det ble forbud mot hogst flere steder på Øst- og Sørlandet, med negative økonomiske konsekvenser for entreprenørene som ble berørt.

Målet er at all aktivitet i MEF skal komme medlemmene til gode. For å støtte oppunder dette ble det i 2018 gjennomført en omorganisering på servicekontoret i Oslo. Antallet avdelinger ble redusert. Ressursene vi frigjør, får medlemmene igjen i økt aktivitet. Deler av ledelsen har nå kontor i første etasje der resepsjonen var, og blir organisasjonens ansikt utad.

Arbeidet har gitt resultater. MEF har en solid organisasjonsøkonomi. Det gir oss trygghet. Samtidig er det en styrke som gjør oss i stand til å handle raskt dersom det er nødvendig. Målet om riktig ressursbruk til medlemmenes beste er med oss videre inn i 2019.

Dette oppnådde vi:  

 • Sentral godkjenning fikk forlenget overgangsordning
 • Tre nye fagbrev
 • Vi fikk flere skoleplasser i anleggsteknikk
 • Bidro til veileder om kravene til borerigger
 • Krav hos Nye Veier ble bedre tilpasset MEF-bedriftene
 • Endret krav til kjøring av dumper – førerkort B er nå tilstrekkelig
 • Snudde vektpraksis for anleggsmaskiner
 • Fikk reversert kuttene til flom- og skredsikring
 • Vedlikeholdsprogram for fylkesveiene skal ses mot Nasjonal transportplan

Tjenester og tilbud for MEF-medlemmene:

 • MEFs juridisk avdeling håndterte 447 saker i løpet av fjoråret
 • MEF-skolen arrangerte 260 kurs og skoler for totalt ca. 5 200 deltakere
 • Antallet KSMEF-brukere passerte 1 100
 • Sentrale handelsavtaler med Cirkle K, If Skadeforsikring, Nordic Choice Hotels, Scandic, Storebrand, Telenor og TESS
 • OKAB har gjort en svært god jobb med rekruttering og oppfølging av lærlinger. Ved årsskiftet var det 1 769 løpende lærekontrakter
 • Fagturer og sosiale samlinger

Trykk på lenken under for å lese mer om MEF-året 2018.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte