Det jobbes på spreng med nye læreplaner

13.05.2019
Nye læreplaner - rørlegger 13.05.19.jpg

MEF og OKAB er godt representert i arbeidsgruppene som jobber med å få på plass nye læreplaner.

Foto: Læreplangruppen anleggsrørlegger - Fra v Lars Petter Andreassen (daglig leder/rørleggermester i VA-Teknikk AS og medlem i MEFs ressusrgruppe for VA-bedrifter), Anders Nordhagen NCC,  Martin Andersen fra Rørentreprenørene Norge og Henning Olsen fra Solør videregående skole

Læreplangruppene er satt sammen av representanter fra fageierne som er anleggsbransjen (representert gjennom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene) og fra skoleverket.

MEF og OKAB er representert i læreplangruppene for:

  • Anleggsmaskinfører
  • Anleggsrørlegger
  • Veidrift og veivedlikehold
  • Fjell og bergverk
  • Anleggsgartner
  • Anleggsteknikk (Vg2)

I tillegg er vi også representert i to læreplangrupper tilhørende TIP (teknikk og industriell produksjon):

  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Gjenvinning (Industriteknologi)
Fra v: Stein Egil Ødegård (Veidrift og veivedlikehold), Ivar Helge Andersen (Anleggsmaskinfører) , Sverre Huse-Fagerlie (Gjenvinning), Frank R. Nygård (Fjell og bergverk), Benny Engelstad (Anleggsmaskinmekaniker) Frode M. Andersen (Anleggsteknikk) og Rune Sørlie Anleggsmaskinfører

Læreplangruppene leverer sine første forslag innen 10.juni. De vil deretter bli sendt på åpen høring ca. 20.juni

- Dette er et særdeles viktig arbeid for at bransjen skal få tilgang til den kompetansen de trenger i årene fremover,  sier kompetansesjef Terje Eikevold i MEF.

Gjennom de åpne høringene vil også DU få mulighet til å være med å forme fremtidens utdanning. Dette ved å svare på høringene som er relevante for fagene innenfor ditt arbeidsområde. Det er viktig å være engasjert og kjenne sin besøkelsestid når disse høringene legges ut nå i sommer. 

Kjetil Løvaas representerer MEF i arbeidet med nye læreplaner for anleggsgartnerne.


Vi kommer tilbake med mer informasjon når høringene er tilgjengelige.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte