MEFs krisetelefon

18.03.2019
alarm krise.jpg

Medlemmer i MEF skal kunne få hjelp ved en eventuell ulykke til å håndtere første kritiske fase. Ring 948 20 948. 

Regionskontoret v/regionsjefen er førstelinje. Klikk på kartet for å finne telefonnummeret til din regionsjef. 

MEFs krisetelefon: 948 20 948

MEFs kriseteam på kontoret i Oslo: 
Advokat Thomas Kollerød 
Kommunikasjonssjef Håvard Almås 
Adm.direktør Julie Brodtkorb 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte