Har du meninger om standardkontraktene?

04.03.2019
spørsmål spørsmålstegn.png

Standard Norge gjennomfører en spørreundersøkelse om behovet for revisjon av standardkontraktene (NS 8405 m.fl.) og ønsker bransjens syn. Svarfrist 8. mars!

Trykk her for å svare på spørreundersøkelsen. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte